Skip links

Как да поръчам

Because we know just how hard it is to get the size.

Как да поръчам?

Оглед и изготвяне на оферта

Договор за изграждане

Изграждане на инсталация

Настройка и пуск

1. Оглед и изготвяне на оферта

Първи Вариант: След обаждане на нашите специалисти, вие ще получите информация и насрочване на оглед.

0885 10 13 81 - Георги Георгиев
0898 60 40 60 - Радослав

Втори Вариант: Можете да поръчате и без оглед, като предварително знаете какво бихте желали да закупите. Необходимо е да назовете търсените от вас параметри, ще получите цена и ще преминете направо към договаряне и доставка на продукта. Този вариант изключва инсталация, оглед и техническа консултация на място.

2. Договор за Изграждане

След направеният оглед, получавате ценови и технически параметри, въз основа на които подписваме договор.

Този договор ще е въз основа на избрани продукти и цялостно запознаване с параметрите и обхвата на предлаганите продукти, инсталации и други условия.

3. Изграждане на Инсталацията

Изграждане на инсталация е процес, включващ не само готови изделия, като термопомпи, бойлери, колекторни кутии, свързващи тръби, а е предварителен процес на подготовка технически съгласуван всеки отделен елемент да е допустим за свързване с останалите елементи изграждащ цялостен работещ механизъм.

Тази система, диаметъра на тръби, обем на бойлери, обем на буферни съдове, мощност на отоплителни тела, мощност на термопомпи е уточнен в точка 1 и е договорен в точка 2.

Изграждането на инсталацията е в пряка зависимост от собственика на имота и съгласуване за електрозахранване, ВиК и други специалисти.

4. Пуск и настройка

След пуска на системата, се издава протокол за пуск на системата, където са описани работни и технически параметри.

Цялата документация касаеща потребителското меню се предава на собственика.

Лицето приемащо инсталацията, бива обучено да работи на потребителско ниво.

Не се колебайте, свържете се с нас.

Инсталацията е на една ръка разстояние.

Огледите са безплатни, второ посещение се заплаща 30 лева, а при поръчка тази сума се приспада от основната сума.

Радослав Йосифов